Stt hay về mưa buồn và tình yêu lạnh giá đau lòng da diết nhất

Stt về mưa buồn thường gắn liền với những kỉ niệm vui buồn trong tình yêu. Người ta thường gắn nỗi buồn với những cơn mưa, những cơn mưa ấy thì có tội tình gì? Đấy là do những lúc mưa, con người ta cảm thấy lạnh cả thể xác lẫn tâm hồn. Khi có chuyện buồn, đặc biệt.